Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Fitxa

Denominació
Grau en Turisme
Branca de coneixement
Ciències Socials i Jurídiques
Menció/Especialitat
Sense menció
Any d'inici
2010/2011
Règim de dedicació
Temps complet
Modalitat
Presencial
Crèdits ECTS
240 CTS
Idioma d'impartició
Català (60%), Castellà (27’5%), Anglès (7,5%) 2ª Llengua estrangera (5%)
Places
40
Curs acadèmic
2020/2021
Preu ECTS
17,69 €
Coordinador/a
Natàlia Daries Ramon
Secretaria
Secretaria de la Facultat de Dret, Economia i Turisme

fdet.secretariacentre@udl.cat

true