Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Fitxa

Denominació
Grau en Turisme
Branca de coneixement
Economia i Empresa
Menció/Especialitat
Professionalitzador
Règim de dedicació
Temps complet
Modalitat
Presencial
Crèdits ECTS
240 CTS
Idioma d'impartició
Català (60%), Castellà (27’5%), Anglès (7,5%) 2ª Llengua estrangera (5%)
Places
50
Curs acadèmic
2017/2018
Preu ECTS
25,27€
Coordinador/a
Natàlia Daries Ramon
Secretaria
Secretaria de la Facultat de Dret, Economia i Turisme