Inici del Contingut

Per què estudiar?

La creació i la transmissió de saber i la preparació de professionals són els grans eixos pels quals es mou la vida universitària. Per aquest motiu, la preparació de bons professionals és i ha de ser el principal tema d'interès. La universitat ha de donar resposta a la demanda d'una societat en constant transformació i alhora ha d'abraçar la pluralitat del saber. D'una banda, cal que quedi garantida la continuïtat i la renovació del saber universitari i de les seues tradicions per tal de seguir oferint una experiència intel·lectual, científica i humana específica a la societat; de l'altra, cal disposar de respostes àgils i flexibles per reorientar la docència en funció de les demandes de la societat.

El turisme s’ha convertit en una activitat d’una forta repercussió, tant social com cultural i econòmica, que ha aconseguit millorar les condicions de vida dels països i regions on s’ha desenvolupat i que, avui, a diferència d’altres sectors econòmics, té la previsió d'una forta expansió fora dels que fins ara eren considerats els seus àmbits naturals de desenvolupament (el litoral, per al turisme de sol i platja, les ciutats històriques i els espais naturals singulars).

El sector del turisme ha estat un sector clau per al desenvolupament de l’economia i la societat espanyola, des de la dècada dels seixanta del segle vint fins a l’actualitat. El turisme de “sol i platja” s’ha anat transformant i s’ha expansionat cap a altres àmbits territorials, com poden ser el medi rural i les àrees de muntanya, i les ciutats. El turisme és també una de les activitats més vitals i en constant canvi d’acord amb els canvis que les tecnologies i les noves formes de vida han portat a la societat.

El turisme sempre ha necessitat bons professionals, en tots els nivells i en tots els subsectors de l’activitat, com són el sector hoteler, el camp de la intermediació, la gestió o la planificació turística; professionals que, en un nivell superior, han de ser capaços de desenvolupar un bon nombre de competències, de tindre un caràcter obert i una formació transversal i d’alt nivell.

Sortides professionals

En concret, capacita per al desenvolupament dels perfils professionals següents, entre altres:

 • Director/gerent d’empresa d’activitats turístiques
 • Responsable d’administració d’empresa turística
 • Responsable de comercialització de productes turístics
 • Responsable de gestió de reserves
 • Director d’empreses d'allotjament
 • Director d’àrea d’allotjament
 • Director d'F&B
 • Director d’agència de viatges
 • Tècnic assessor d’esdeveniment / OPC
 • Operador turístic (responsable de producte)
 • Director d’empresa de transport de viatgers
 • Cap d’oficina d’empresa de transport
 • Cap d’escala aèria
 • Tècnic assessor de gestió de recursos turístics
 • Gestor de productes
 • Tècnic de gestió d’administracions públiques
 • Director de promoció de destinacions
 • Responsable de programes de desenvolupament turístic
 • Director de patronat de turisme
 • Director d’oficina de turisme
 • Guia intèrpret
 • Dinamitzador d’activitats
 • Ajudant d’investigació, Consultor
 • Professor