Inici del Contingut

Guies docents. Curs 2015-16

Oferta docent - Curs 2015-2016

1r CURS (60 crèdits)
PRIMER SEMESTRESEGON SEMESTRE
CodiAssignaturaTipusCrèditsCodiAssignaturaTipusCrèdits
102600 Dret Mercantil FB 6 102605 Psicosociologia del Turisme i del Lleure FB 6
102601 Matemàtiques FB 6 102606 Economia FB 6
102602 Estadística FB 6  102607 Història de l'Art FB 6
102603 Estructura del Mercat Turístic FB 6 102608 Fonaments de Gestió d'Empresa Turística FB 6
102604 Anglès I FB 6   Idioma a escollir:    
        102609 Francès I FB 6
        102610 Alemany I FB 6

 

2n CURS (60 crèdits)
PRIMER SEMESTRESEGON SEMESTRE
CodiAssignaturaTipusCrèditsCodiAssignaturaTipusCrèdits
102645 Direcció de Màrqueting Turístic B 6 102616 Organització i Gestió d'Empreses d'Intermediació B 6
102646 Comptabilitat Financera B 6 102617 Comptabilitat de Costos B 6
102613 Gestió d'Esdeveniments, Protocol i Comunicació B 6 102615 Anglès II B 6
102614 Geografia Turística del Món B 6 102619 Dret Administratiu Turístic B 6
102618 Recursos Territorials Turístics B 6   Idioma a escollir:    
        102620 Francès II B 6
        102621 Alemany II B 6

 

3r CURS (60 crèdits)
PRIMER SEMESTRESEGON SEMESTRE
CodiAssignaturaTipusCrèditsCodiAssignaturaTipusCrèdits
102622 Finançament d'Empreses Turístiques B 6 102624 Noves Tecnologies i Turisme B 6
102623 Gestió Fiscal i Laboral de l'Empresa Turística B 6 102625 Gestió de Turisme Rural i de Muntanya B 6
102626 Anglès III B 6 102628 Direcció de la Restauració B 6
102627 Organització i Gestió d'Allotjaments i Restauració B 6 102629 Direcció Financera de l'Empresa Turística B 6
102647 Màrqueting Estratègic Turístic B 6 102630 Recursos Patrimonials B 6

 

4t CURS (60 crèdits)
PRIMER SEMESTRESEGON SEMESTRE
CodiAssignaturaTipusCrèditsCodiAssignaturaTipusCrèdits
102632 El Guiatge Territorial i la Informació Turística O 6        
102633 Turisme Cultural i de Ciutat O 6        
102634 Ordenació i Gestió de l'Espai Turístic O 6        
102636 Gestió de la Qualitat Turística (English) O 6        
102638 Confecció i Comercialització del Producte Turístic O 6        
102640 Gestió Pública de Turisme (English) O 6        
102641 Anglès IV O 6        
102653 Art i Cultura a Catalunya O 6        
102654 Direcció i Gestió de Persones O 6        
102648 Mobilitat I (1C/2C) O 6
102649 Mobilitat II (1C/2C) O 6
102650 Mobilitat III (1C/2C) O 6
102651 Mobilitat IV (1C/2C) O 6
102652 Mobilitat V (1C/2C) O 6
102644 Treball Fi de Grau B 9
102643 Pràctiques Externes B 15