Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents. Curs 2010-2011

Programes d'assignatures - Curs 2010/2011

1r CURS (60 crèdits)
PRIMER SEMESTRESEGON SEMESTRE
CodiAssignaturaTipusCrèditsCodiAssignaturaTipusCrèdits
102600 Dret Mercantil FB 6 102605 Psicosociologia del Turisme i del Lleure FB 6
102601 Matemàtiques FB 6 102606 Economia FB 6
102602 Estadística FB 6 102607 Història de l'Art FB 6
102603 Estructura del Mercat Turístic FB 6 102608 Fonaments de Gestió d'Empresa Turística FB 6
102604 Anglès I FB 6   Idioma a escollir:    
        102609 Francès I FB 6
        102610 Alemany I FB 6