Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents. Curs 2013-2014

Oferta docent - Curs 2013-2014

Guia docent

Programes d'assignatures - Curs 2013/2014.

Anteriors: 2012-2013, 2011-2012, 2010-2011

 

1r CURS (60 crèdits)
PRIMER SEMESTRESEGON SEMESTRE
CodiAssignaturaTipusCrèditsCodiAssignaturaTipusCrèdits
102600 Dret Mercantil FB 6 102605 Psicosociologia del Turisme i del Lleure FB 6
102601 Matemàtiques FB 6 102606 Economia FB 6
102602 Estadística FB 6  102607 Història de l'Art FB 6
102603 Estructura del Mercat Turístic FB 6 102608 Fonaments de Gestió d'Empresa Turística FB 6
102604 Anglès I FB 6   Idioma a escollir:    
        102609 Francès I FB 6
        102610 Alemany I FB 6

 

2n CURS (60 crèdits)
PRIMER SEMESTRESEGON SEMESTRE
CodiAssignaturaTipusCrèditsCodiAssignaturaTipusCrèdits
102611 Màrqueting Turístic I B 6 102616 Organització i Gestió d'Empreses d'Intermediació B 6
102612 Comptabilitat i Finances B 6 102617 Comptabilitat de Costos B 6
102613 Gestió d'Esdeveniments, Protocol i Comunicació B 6 102618 Recursos Territorials Turístics B 6
102614 Geografia Turística del Món B 6 102619 Dret Administratiu Turístic B 6
102615 Anglès II B 6   Idioma a escollir:    
        102620 Francès II B 6
        102621 Alemany II B 6

 

3r CURS (60 crèdits)
PRIMER SEMESTRESEGON SEMESTRE
CodiAssignaturaTipusCrèditsCodiAssignaturaTipusCrèdits
102622 Finançament d'Empreses Turístiques B 6 102624 Noves Tecnologies i Turisme B 6
102623 Gestió Fiscal i Laboral de l'Empresa Turística B 6 102625 Gestió de Turisme Rural i de Muntanya B 6
102626 Anglès III B 6 102628 Direcció de la Restauració B 6
102627 Organització i Gestió d'Allotjaments i Restauració B 6 102629 Direcció Financera de l'Empresa Turística B 6
102631 Màrqueting Turístic II B 6 102630 Recursos Patrimonials B 6

 

4t CURS (60 crèdits)
PRIMER SEMESTRESEGON SEMESTRE
CodiAssignaturaTipusCrèditsCodiAssignaturaTipusCrèdits
102633 Turisme Cultural i de Ciutat O 6 102644 Treball Fi de Grau B 9
102634 Ordenació i Gestió de l'Espai Turístic O 6        
102635 Art i Cultura en la Catalunya Interior O 6        
102638 Confecció i Comercialització del Producte Turístic O 6        
102639 Gestió de Recursos Humans O 6        
102641 Anglès IV O 6        
102643 Pràctiques Externes B 15