Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Grau en Turisme
Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Títol a què dóna dret: Graduat/Graduada en Turisme per la Universitat de Lleida
Publicació BOE: 21/02/2013
Publicació Pla d'estudis BOE: 27/09/2013
Oferta docent del pla d'estudis

Centre docent: Facultat de Dret i Economia
                            Carrer de Jaume II, 73 (Campus Cappont)
                            E25001 Lleida
                            Tel. +34 973 70 32 00
                            Fax +34 973 70 32 01
                            http://www.fde.udl.cat

ESTRUCTURA DEL TÍTOL
Matèries de Formació Bàsica (FB) 60
Matèries Obligatòries (B) 120
Matèries Optatives (O) 36
Pràctiques Externes 15
Treball de Fi de Grau 9
TOTAL CRÈDITS 240

Oferta docent - Curs 2018-2019